ระแนงภายนอก ไม้กล่อง

Ex-TimberTube1  SONY DSC  Ex-TimberTube3
 
Ex-TimberTube4  Ex-TimberTube5  Ex-TimberTube6